Veel agrarische bedrijven groeien, ook in de fruitteeltsector. Hierdoor krijgen medewerkers die al langer in dienst zijn een leidinggevende rol. Zij kennen de fijne kneepjes van het fruitteeltvak, maar het leidinggeven komt er ‘even bij’.  En dat is vaak nog niet zo eenvoudig. Daarom start dit najaar het leertraject ‘Leidinggeven op de Agrarische Werkvloer’, dat middenkader-leidinggevenden de benodigde vaardigheden en competenties aanleert.

In het leertraject wordt ingegaan op de persoonlijke stijl van leidinggeven en wat nodig is aan vaardigheden en competenties om het team nog beter aan te kunnen sturen. Er is aandacht voor gesprekstechnieken, samenwerken, communicatie en het begeleiden van medewerkers. Het leertraject is niet alleen bedoeld voor medewerkers die zijn doorgegroeid naar een leidinggevende functie, maar ook voor medewerkers die al een aantal jaren als leidinggevende werken en behoefte hebben aan handvatten of tegen lastige situaties aanlopen.

Praktische informatie

De training start in oktober 2024 en wordt gegeven op twee plekken in het land: één in Noord-Nederland en één in Zuid-Nederland. Het traject bestaat uit 6 fysieke bijeenkomsten: 4 trainingsdagen en 2 keer een ochtend- of middagprogramma.

De kosten bedragen € 1685,00 exclusief BTW per deelnemer. Het programma is geschikt voor medewerkers in de sectoren Open Teelten, Productiegerichte Dierhouderij en Paddenstoelen.

Meer informatie vindt u hier.

Bron: Werkgeverslijn Land- en tuinbouw

Dit bericht is geplaatst op donderdag 4 juli 2024 - 16:32