Vanaf 1 januari 2016 mogen combinaties van (land)bouwvoertuigen en aanhangwagens maximaal 18,75 meter lang zijn. Nu is dat nog 18,00 meter. Tevens mag er vanaf 1 januari 2025 niet meer met aanhangwagens voor transportdoeleinden worden gereden, waarvan de opbouw breder is dan 2,55 meter. Dat is nu 2,60 meter. Breedtevermeerdering als gevolg van montage van bredere banden of dubbellucht mag nog wel tot een maximum van 3,00 meter.

De Regeling Voertuig is op initiatief van Cumela Nederland aangepast. Hiermee wordt in Nederland de maximale lengte en breedte van (land)bouwvoertuigen gelijk getrokken met veel andere EU-landen. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 februari 2016 - 12:29