Het hoofdbestuur gaf zijn visie op het Lenteakkoord van CDA, CU, D66, GL en VVD. De voorstellen uit dit akkoord worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2012 en de Rijksbegroting 2013. Relevante posten voor de land- en tuinbouw zijn:

• Wijzigingen WW

• Zwaardere belasting energieproducten als aardgasheffing, rode diesel en leidingwater

• Extra geld voor stimulering in verduurzaming van de economie

• Deels vervallen bezuinigingen op natuur

• Handhaven bijdrage ontwikkelingssamenwerking

• Afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.

De NFO probeerde de afgelopen weken met LTO de besluitvorming te beïnvloeden door te trachten de bezuinigingen op rode diesel te beperken en te zorgen voor maximale compensatie van de extra kosten. Het beperken van de reiskosten is ook een belangrijke post voor de fruitteeltsector. Hierover neemt men na de verkiezingen een nieuw besluit. De meeste partijen van het Lenteakkoord willen inmiddels van deze regeling af of deze afzwakken.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 22 juni 2012 - 09:30