In Fruitteelt las ik de afgelopen weken over verschillende samenwerkingsvormen in de afzet. Diverse coöperaties uit Trentino en Südtirol exporteren onder het overkoepelende merk FROM appels naar Rusland. Mede door deze gezamenlijke aanpak is in 2011 de afzet fors gestegen ten opzichte van 2010.

Veiling Hoogstraten vermarkt kiwibessen voor zeven coöperaties uit Nederland en België om dit nieuwe product succesvol in de markt te zetten. In de Bodensee trekken Baywa en Vebo-Frucht gezamenlijk op richting de Duitse retail. Ze gebruiken hiervoor het merk Obst von Bodensee.

Deze voorbeelden tonen aan dat samenwerking in de afzet loont en het helpt om regie te krijgen in de keten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om regie op het aanbod of de kwaliteit. Als samenwerkende partners creëer je als het ware sturingsmogelijkheden die je nodig hebt om je doel te bereiken. De voorbeelden tonen eveneens duidelijk aan dat je ook bij de afzet van vrije rassen succesvol kunt samenwerken.

De Nederlandse fruitteeltsector zou meer lering moeten trekken uit voorbeelden zoals deze.

Als exporterend land kan de Nederlandse sector er in mijn ogen veel baat bij hebben om onder een overkoepelend merk naar een specifieke exportmarkt af te zetten. In Nederland geldt dit in de eerste plaats voor Conference die met name via export zijn weg naar de markt moet vinden. Bijvoorbeeld richting Rusland of het Verenigd Koninkrijk.

De versnippering en verdeeldheid in de Nederlandse fruitsector mond uit in een verlammend systeem, waarbij in de afzet alleen nog maar gekeken wordt naar kosten. Een afzet gericht op kwaliteit is ver te zoeken.

Een voorbeeld: in 2003 is op initiatief van de NFO een project opgezet om een keurmerk te ontwikkelen voor de afzet van top Conference naar het Verenigd Koninkrijk. Het keurmerk is er niet gekomen omdat de afzetorganisaties afhaakten toen we de financiële middelen hadden geregeld. Het resultaat is bekend. Het Verenigd Koninkrijk ging als kwaliteitsmarkt zo goed als verloren. Hetzelfde geldt voor de afzet van Conference naar Scandinavië. Ook op deze markten is de prijs nu leidend.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 5 oktober 2012 - 12:30