“Er ging een wereld over spuittechniek in de fruitteelt voor mij open.” Dat zei na afloop een van de beleidsmakers die te maken hebben met de Kaderrichtlijn Water (KRW). Een flinke delegatie bezocht maandag 28 september het fruitbedrijf van NFO-kringvoorzitter Marc André de la Porte in Dreumel om kennis te nemen van de emissiebeperkingen in de fruitteeltsector.

André de la Porte gaf een overzicht van de activiteiten die de NFO initieert binnen de sector. “De NFO neemt haar verantwoording”, aldus de kringvoorzitter. PPO Fruit-onderzoeker, Marcel Wenneker, schetste diverse innovaties om driftbeperking te realiseren, waaronder het doppenclassificatiesysteem. Een landbouwmechanisatiebedrijf demonstreerde een spuitmachine die met behulp van windmetingen de ventilator in de juiste stand zet. Daarnaast registreert de spuitmachine de afgifte per hectare. Volgens gastheer Mathieu Gremmen, heemraad bij Waterschap Rivierenland, proberen innovatieve fruittelers andere telers te stimuleren.

De bezoekers zijn werkzaam bij de ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu, de provincies Gelderland, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland. Daarnaast waren Rijkswaterstaat en vertegenwoordigers van waterschappen en gemeenten uit genoemde provincies vertegenwoordigd.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 2 oktober 2015 - 13:45