In grondwaterbeschermingsgebieden mogen niet alle gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, vanwege het risico van op uitspoeling naar het grondwater. Dat kan leiden tot verontreiniging van winputten voor drinkwater. De NFO vraagt om hier goed op te letten. Op het etiket van gewasbeschermingsmiddelen staat het vermeld als een middel niet in een grondwaterbeschermingsgebied mag worden gebruikt. Voor het behoud van een zo breed mogelijk middelenpakket is het belangrijk dat er geen middelen in dit grondwater worden aangetroffen.

Kijk op de kaart
Grondwaterbeschermingsgebieden worden vastgesteld door de provincies. Kijk daarom op de sites van de provincie voor de meest actuele informatie over de begrenzingen van deze gebieden. In Mijn percelen (RVO) is eind 2021 de nieuwe kaartlaag Grondwaterbescherming opgenomen. In deze laag staat of percelen in een grondwaterbeschermingsgebied liggen. Verder zijn in het  Nationaal Georegister  handige kaarten waar de grondwaterbeschermingsgebieden staan aangegeven te vinden.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 april 2022 - 16:30