Bij de NFO komen diverse vragen binnen over hoe praktisch om te gaan met alle nieuwe regels rondom arbeid die momenteel van kracht zijn. Hieronder in het kort enkele aandachtspunten op een rij voor als u dit jaar weer start met personeel en seizoensarbeiders.
Lonen
De laatste loontabellen van de CAO Open Teelten dateren van 1 januari 2015, hierna zijn geen verdere verhogingen doorgevoerd. Klik hier voor de loontabellen.
De lonen voor seizoenarbeiders binnen de regeling Piekarbeid, oftewel het wettelijk minimumloon (WML), zijn wel doorgestegen. Klik hier voor de loontabellen
Giraal betalen
Per 1 januari moeten werknemers per bank betaald worden. Het moet dus controleerbaar zijn of het loon daadwerkelijk is uitbetaald aan de werknemer. In dit kader is het storten op een gezamenlijke rekening van verscheidene werknemers alleen mogelijk als het om een en/of rekening gaat die op naam van alle betrokken werknemers staat. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de werknemer die een en/of rekening met zijn of haar partner heeft. Het is dus niet mogelijk om één bankrekening voor meerdere werknemers te gebruiken als het geen en/of rekening betreft.
De inspectie SZW gaat namen bekend maken van gecontroleerde ondernemingen indien zij niet het volledige WML per bank betalen aan de werknemer .
Voorschotten en vakantiegeld mogen nog verrekend worden tot de uitgestelde datum van 1 juli 2016 (hoe het daarna verdergaat is nog niet duidelijk). Maar verrekeningen zijn met de WAS echter niet meer toegestaan als door de verrekening minder dan het netto equivalent van het wettelijk minimumloon wordt uitbetaald. Verrekeningen mogen wel plaats vinden op het meerdere loon en op de (minimum)vakantiebijslag, maar let op dat dit niet onder het WML uit komt.
Een uitzondering is gemaakt voor voorschotten op loon. Mits schriftelijk overeen gekomen mogen voorschotten in mindering gebracht worden op een volgende loonbetaling. Het loon is immers uitbetaald, alleen op een eerder tijdstip.
Contant betalen
De verplichting van het giraal betalen gaat alleen over het WML, overuren mogen dus contant uitbetaald worden. In de fruitteeltsector geldt het WML voor 38 uur omdat dit de standaard arbeidsduur voor onder andere de CAO Open Teelten is.
Er mogen  nog wel contante voorschotten op het loon worden gegeven die later worden ingehouden. Wel moet per saldo van het voorschot en de slotbetaling minimaal het  WML giraal worden betaald. Ook moeten werkgever en werknemer schriftelijk overeenkomen dat er sprake is van een voorschot op het loon.
Aanmeldingstermijn Piekarbeiders
Sinds afgelopen pluk is deze regel al ingegaan, dus nog even ter herhaling. De werkgever is verplicht om piekarbeiders binnen vijf werkdagen aan te melden bij BPL. Aanmelding van piekarbeiders gebeurt aan de hand van het BSN (Burgerservicenummer). Het is dus noodzakelijk dat uw piekarbeiders binnen vijf werkdagen een BSN hebben. Een BSN ontvangt de werknemer bij inschrijving in de RNI (Registratie Niet Ingezetenen). Klik hier voor een overzicht van de gemeentes waar u een BSN kunt verkrijgen 
Dit bericht is geplaatst op donderdag 4 februari 2016 - 15:32