De suzuki-fruitvlieg is een toenemend probleem in de teelt van pruim. Veel kwaliteitsproblemen in 2015 waren achteraf terug te voeren op aantasting door de suzuki-fruitvlieg. Het aantal suzuki-fruitvliegen in lokvallen in Midden-Nederland is de afgelopen weken sterk toegenomen. Voor de late rassen moeten pruimentelers dan ook rekening houden met een verhoogde plaagdruk. Herman Helsen van PPO adviseert pruimentelers alert te zijn bij de late rassen en gerichte bestrijding uit te voeren. Op verzoek van de NFO heeft de overheid vrijstellingen verleend voor de bestrijding van suzuki-fruitvlieg in pruim voor zowel Exirel als Tracer. Tracer is niet op alle percelen inzetbaar wegens de driftreducerende voorschriften die voorgeschreven zijn. Exirel is alleen beschikbaar via gecontroleerde distributie. Wilt u Exirel inzetten neem dan tijdig contact op met uw gewasbeschermingsleverancier.
Lees ook het advies dat is opgesteld in het kader van het door de NFO geïnitieerde project ‘Bestrijding en beheersing suzuki-fruitvlieg’. Binnen dit project verzamelt, ordent, beproeft en communiceert PPO informatie over de suzuki-fruitvlieg. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken/Topsector T&U en vanuit het bedrijfsleven door NFO, LTO Vollegrondsgroente.net, The Greenery, Fruitmasters, Veiling Zaltbommel, Sun Berry International, Berry Brothers, Driscoll’s, Bakker Barendrecht en Veiling Zuid-Limburg.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 augustus 2016 - 17:35