De klimaatomstandigheden hebben het tot op heden niet eenvoudig gemaakt de bespuitingen tegen de suzuki-fruitvlieg goed en op tijd uit te voeren. Adviseur Heino van Doorspeek van Vlamings BV waarschuwt dat de omstandigheden voor de ontwikkeling van de schadelijke vlieg daarentegen optimaal zijn. “De gebarsten (kersen-)vruchten vormen nu ook een extra risico voor uitbreiding. Ook is nu extra alertheid vereist voor de teelt van braam, framboos en bessen. Tref zoveel mogelijk preventieve (teelt-)maatregelen, controleer de gewassen en instrueer (en controleer) het oogstpersoneel goed”, adviseert Van Doornspeek. Kijk voor meer informatie en actuele adviezen op: www.drosophila.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 juni 2016 - 17:08