Per 1 januari 2019 is er voor alle adviseurs gewasbescherming nog maar één licentie. Het onderscheid tussen wel en niet aan handel gebonden adviseurs wordt opgeheven.
Het nieuwe vakbekwaamheidsbewijs Adviseren Gewasbescherming kan behaald worden op twee manieren: door voltooien van de reguliere HBO-opleiding Tuin- en Akkerbouw of door het behalen van het examen van de module Adviseren Gewasbescherming. Voor bestaande adviseurs is er een overgangsregeling.
Adviseurs die op 1 januari 2019 beschikken over een geldige licentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming komen in aanmerking voor een licentie Adviseren Gewasbescherming. Wel moet dan middels een Eigen Verklaring worden aangetoond dat men op 01-06-2018 in loondienst was als adviseur, of als zelfstandig adviseur ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Lees ook het vraag-en-antwoord-document.

De aanvragen tijdens de overgangsregeling kunnen gedaan worden via www.erkenningen.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 november 2018 - 19:00