Vorige week donderdag organiseerde de werkgroep vitale fruitteelt Limburg van LLTB, NFO en Veiling Zuid-Limburg een bijeenkomst om fruittelers actief te betrekken bij de versterkingsagenda voor de Limburgse Fruitteelt. De aanwezige fruittelers hebben zich massaal gemeld om mee te werken aan de invulling van de versterkingsagenda. Limburg gaat aan de slag met de versterkingsagenda.
Burgemeester Akkermans van Eijsden-Margraten gaf zijn visie op een vitale fruitteelt en riep fruittelers op om aan de slag te gaan. De ondernemers in de sector de ‘binnenkracht’ moet het doen en de organisaties daarom heen, inclusief gemeenten en provincie, de ‘buitenwacht of kracht’ willen daar graag bij helpen. Samenwerking en commitment van alle partijen is cruciaal. De burgemeester gaf aan dat van buiten naar binnen denken belangrijk is en dat innovatie en differentiatie op de bedrijven de rode draad zijn van zijn visie. Gerard Mertz, lid van de werkgroep vitale fruitteelt en afdelingsbestuurder van NFO-afdeling Zuid-Limburg gaf aan dat het de opzet is dat de versterkingsagenda bestaat uit vier thema’s die de komende maanden geladen moeten worden. Rond 1 maart moet dat leiden tot een koersdocument. De vier thema’s zijn: Risicobeperking fruitteelt, Markt en afzet, Ondernemerschap en Nieuw perspectief. Op de bijeenkomst waren circa 55 personen aanwezig. De aanwezige fruittelers hebben zich bijna allemaal gemeld om te werken aan de invulling van de versterkingsagenda en zijn ingedeeld bij een van de vier thema’s. Aan de oproep van de werkgroep vitale fruitteelt Limburg om samen invulling te geven aan de versterkingsagenda is massaal gehoor gegeven.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 december 2017 - 17:26