Op initiatief van de NFO en LLTB vergaderden ambtenaren van de gemeenten en provincie Limburg afgelopen donderdag op het fruitbedrijf van Ernest Hermens in Beek. Voor veel ambtenaren was het een eye-opener te zien en te horen wat het nut en de noodzaak zijn van hagelnetten.
Vanuit de Limburgse gemeenten en provincie is er regelmatig overleg en wanneer het over landschappelijke zaken gaat, schuift LLTB namens de land- en tuinbouwsector aan. Dit keer werd daar ook de werkgroep Vitale Fruitteelt in Limburg bij betrokken, omdat teeltondersteunende maatregelen vanuit het oogpunt van risicomanagement een belangrijk aspect zijn.
Aansluitend aan de vergadering gaf Hermens een rondleiding over zijn bedrijf. Hij liet de aanwezigen het fruit onder de hagelnetten zien en op een verhageld perceel zonder hagelnetten. Ook was te zien dat de hagelnetten een positief effect hebben gehad tijdens de hitte van afgelopen zomer; onder hagelnetten kwam nauwelijks verbranding voor en buiten de hagelnetten wel.
Bert Vergoossen, die namens LLTB bij het overleg aanwezig was: “We hebben bij de ambtenaren tussen de oren gekregen dat je tegenwoordig het risico niet kunt lopen om het gewas onbeschermd te laten. Natuurlijk hebben hagelnetten landschappelijk impact, maar anderzijds is de fruitteelt ook belangrijk voor het toerisme. Als we niet willen dat het areaal appel en peer in Zuid-Limburg nog verder terugloopt hebben we de medewerking van provincie en gemeenten nodig.”

Vanuit de provincie en gemeenten was er veel belangstelling voor dit overleg. De aanwezigen waren bijzonder geïnteresseerd, aldus Vergoossen. In de toekomst is het de bedoeling om vanuit de overleggen met de diverse gemeenten vaker op deze manier te vergaderen, zodat gemeentemedewerkers een beter beeld van de praktijk krijgen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 augustus 2018 - 17:45