Ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben zich uitgebreid laten informeren over ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in de fruitsector. Op uitnodiging van de NFO en Prisma en in samenwerking met Proeftuin Randwijk bracht een aantal ambtenaren van het nieuwe landbouwministerie een bezoek aan Proeftuin Randwijk. De fruitsector had de LNV-medewerkers uitgenodigd om uit te leggen dat het voor telers, zowel in de gangbare als in de biologische teelt, steeds moeilijker wordt om ziekten en plagen onder controle te houden. Om nog duurzamer te kunnen werken is het belangrijk dat er voldoende effectieve middelen beschikbaar blijven. Ook is het belangrijk dat er gelden beschikbaar blijven en komen voor innovatie.
Tijdens een rondleiding op de proeftuin is onder andere toegelicht was er gebeurt binnen het project Fruit 4.0. Ook het andere lopende onderzoek kwam  aan bod tijdens het werkbezoek.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 november 2017 - 16:00