In de regio geproduceerd fruit en biofruit zijn belangrijke onderwerpen in de discussie hoe de stagnerende fruitconsumptie op de Duitse markt, maar in één adem mee ook de groenteconsumptie, op een hoger niveau is te brengen. Kan de sector met local for local of biofruit de stagnerende fruitconsumptie stoppen of zelfs bevorderen? Of zijn deze concepten slechts effectieve manieren om nieuwe klanten naar de supermarkten te trekken? Op hun websites schrijven alle supermarkten dat ze zowel een groot sortiment regionale en duurzaam geproduceerde producten hebben als een grote selectie biologisch geteelde producten.

Hebben importproducten op de Duitse markt nog wel een kans? En gaan Duitse producenten zich alleen nog richten op de Duitse markt en niet meer op export? En hoe reageren de andere schakels in de keten zoals de importeurs van buitenlands fruit? Hun reactie is voorspelbaar: ‘local for local’ is slechts een manier om reclame te maken voor groenten en fruit. Wie maakt zich zorgen om producten als mineraalwater, bier en wijn waar die vandaan komen? En waarom zou je de consument goede buitenlandse appels onthouden? Veel vragen en tot nu toe weinig antwoorden.

Op het AMI-forum in Berlijn van begin november is na een paneldiscussie met vertegenwoordigers van alle schakels uit de keten getracht conclusies te trekken voor de Duitse markt. Daarbij baseerden de deskundigen zich vooral op de mening van de consument. De Duitse consument hecht erg veel waarde aan lokaal geproduceerde groenten en fruit. 48 procent vindt dat een belangrijk thema, 22 procent vindt biologisch geteeld het belangrijkste thema en bij slechts 12 procent staat duurzaamheid bovenaan. Doorvragen bij consumenten leert dat het in het bijzonder om vertrouwen gaat. In de regio geteeld product geeft meer vertrouwen. Door de regionale producenten bij een supermarkt in de regio te betrekken, is het mogelijk een duidelijk gezicht te geven aan de lokale productie. Anderzijds staat lokale productie niet garant voor kwaliteit. Als dat het uitgangspunt is, dan kan het zo zijn dat een product dat niet regionaal geproduceerd wordt, om die reden de voorkeur krijgt. Voor Nederland, met een sterke focus op de export, is local for local een fenomeen waar we terdege mee te maken krijgen. Onze producten moeten we onderscheiden door in te zetten op goede kwaliteit en een duidelijker gezicht. Laat zien wie de producent is. Geef de consument via de moderne technieken de kans om naar de website van de producent te gaan. In dit nummer van Fruitteelt krijgt u hiervoor voldoende moderne communicatiemogelijkheden aangereikt.

 

 

Dit bericht is geplaatst op zondag 25 november 2012 - 23:00