Het stellen van extra eisen door supermarkten op gebied van duurzaamheid, moet samengaan met een eerlijke beloning voor de teler. Kamerleden Helma Lodders (VVD) en Jaco Geurts (CDA) laten zich beiden kritisch uit over de manier waarop retailers het nieuwe keurmerk PlanetProof willen invoeren. Supermarkten zijn niet verplicht telers extra te betalen voor dit keurmerk. Milieukeur-directeur Gijs Dröge zegt in een interview met Trouw dat supermarkten en telers daar zelf uit moeten komen.

In het regeerakkoord is echter een passage opgenomen waarin staat dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) er op gaat toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen als afnemers bovenwettelijke eisen stellen. Middels schriftelijke vragen aan landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) wil Lodders helderheid krijgen in hoeverre de ACM hierop toeziet en welke bevoegdheden de ACM hierin heeft. Ook Geurts wil hierop, via mondelinge vragen, antwoord krijgen. “Er moet snel een voedselscheidsrechter in Nederland komen”, aldus Geurts.

Bekijk hier de reacties die Helma Lodders en Jaco Geurts op Facebook plaatsten.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 maart 2018 - 19:44