Telers en adviseurs kunnen ook in 2018 terecht bij het Loket Erfemissie Gewasbescherming voor gratis advies over emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf. Het loket is begin 2017 geopend en is te vinden op toolboxwater.nl/erfemissie. Op deze website zijn kaarten en filmpjes te vinden met daarop tips en praktische informatie over de wettelijke eisen die gelden bij erfemissie en over de aanleg van maatregelen op het eigen bedrijf. Ook is er een overzicht van veelgestelde vragen en kan een erfemissiescan worden gemaakt. Via het loket (per mail of telefonisch) kunnen ook vragen worden gesteld aan een deskundige van CLM.
Het Loket Erfemissie Gewasbescherming is opgericht door de partners in Toolbox Emissiebeperking (Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland) met het CLM, in opdracht van TOPPS met sponsoring van het ministerie van IenW en RIWA-Maas.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 januari 2018 - 17:14