Binnen de nieuwe cao Open Teelten is een loonsverhoging afgesproken van in totaal 6%; opgedeeld in een verhoging van 3% per 1 januari 2018 en een verhoging van 3% per 1 januari 2019. Dat betekent dat de lonen voor werknemers binnen de cao Open Teelten vanaf deze maand met 3% verhoogd moeten worden. Werkgeverslijn heeft nieuwe tabellen met uurlonen en maandlonen samengesteld, met daarbij een toelichting vanuit de cao. Klik hier voor de tabellen.
Naast de loonsverhoging zijn de afstandsvergoedingen per 1 januari 2018 met 1,45% geïndexeerd. Deze informatie is ook via bovenstaande link terug te vinden.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 januari 2018 - 14:01