Neemt u een medewerker in dienst die moeilijker aan het werk kan komen? Dan heeft u als werkgever mogelijk recht op het loonkostenvoordeel. Dit kan als u ouderen in dienst neemt of mensen met een arbeidshandicap. Het loonkostenvoordeel is een jaarlijkse tegemoetkoming waardoor uw loonkosten dalen. Dit is geregeld in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De bedoeling van de wet is dat kwetsbare groepen betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Voor welke medewerkers kunt u loonkostenvoordeel krijgen?

Voor de volgende vier doelgroepen kunt u loonkostenvoordeel krijgen:

  • Oudere medewerkers (56 jaar en ouder) die een uitkering hadden;
  • Medewerkers met een arbeidshandicap die nieuw in dienst komen;
  • Medewerkers met een arbeidshandicap die herplaatst worden;
  • Medewerkers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;

Meer informatie over het loonkostenvoordeel voor medewerkers vind u hier.

Bron: Sazas

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 mei 2022 - 16:57