LTO-vertegenwoordigers Peter de Koeijer en Peet Sterkenburgh stappen uit het bestuur van het Faunafonds. Beiden zijn bestuurlijk actief bij LTO en zitten namens de agrarische sectoren, dus ook namens de NFO, in het bestuur van het Faunafonds. Aanleiding voor het aftreden is de bestuursvergadering van het Faunafonds van 2 juli. Tijdens die vergadering zijn bezuinigingsmaatregelen van het Interprovinciaal Overleg (IPO) geagendeerd. Daaruit bleek dat de provincies een behandelbedrag van 300 euro willen invoeren, dat ze zomerschade door ganzen nog maar gedeeltelijk willen vergoeden en dat ze de schade aan fruit vanaf volgend jaar willen afbouwen naar helemaal geen vergoeding. Ook wordt het aantal schadeveroorzakende diersoorten verkleind.

Uit de voorstellen blijkt echter ook dat de provincies willen besparen op vergoedingen aan boeren en tuinders voor wildschade. De miljoenen van het Rijk willen zij liever besteden aan andere groene doelen. Het gaat om 5 tot 6 miljoen euro per jaar, waarover geen politiek debat is geweest, laat staan een democratisch besluit.
Het Faunafonds is een zelfstandig bestuursorgaan, dat in opdracht van het Rijk de Flora- en faunawet uitvoert. In het Faunafonds is kennis van jacht, dierenwelzijn, onderzoek en landbouw gebundeld. Een inhoudelijke discussie over de IPO-voorstellen heeft niet plaatsgevonden. Voor de mogelijkheid om de kennis in het bestuur te benutten om eventueel andere alternatieven te vinden was geen ruimte. De combinatie van deze duistere gang van zaken met het schuiven van geldposten en het passeren van de aanwezige kennis, zonder politiek debat en democratisch besluit, is voor De Koeijer en Sterkenburg de druppel geweest. De NFO staat volledig achter het besluit van de LTO-bestuursleden en gaat ook stappen ondernemen.
 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 17 juli 2014 - 11:54