LTO Noord nodigt agrarisch ondernemers en leden in de regio West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht) uit om deel te nemen aan een korte enquête over asbest. De belangenorganisatie inventariseert wat de mogelijkheden zijn om op provinciaal niveau asbestsanering mogelijk te maken voor landbouwers. Door in één periode de hele provincie te saneren, kan door schaalvoordeel en efficiency de kostprijs mogelijk lager zijn. Daarnaast is dan een collectieve aanvraag voor subsidie mogelijk. Moet u nog asbest laten saneren? Kijk dan voor meer informatie en de enquête op ltonoord.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 30 januari 2018 - 16:24