LTO Nederland, NFO en de vakbonden zijn het in het kader van de CAO Open Teelten eens geworden over de exacte voorwaarden voor huisvesting van arbeidsmigranten. Als de werkgever aan deze voorwaarden voldoet biedt hij kwalitatief goede huisvesting aan en kunnen de kosten voor huisvesting tot maximaal 20% op de betaling van het Wettelijk Minimum Loon (WML) worden ingehouden.

Deze voorwaarden worden vastgelegd in de CAO Open Teelten. Hierbij moet gedacht worden aan sanitair, brandveiligheid, gebruik van koelkast en kooktoestel, vierkante meters per persoon, het soort verblijf en de staat van onderhoud. Het zijn hele praktische punten waar de huisvesting aan moet voldoen. Wat in het overleg met de vakbonden allereerst is bereikt, is dat de partijen er met elkaar voor gezorgd hebben dat kwaliteitseisen zijn geformuleerd waar de huisvesting vanuit goed werkgeverschap aan moet voldoen. Ten tweede is ook een uitzonderingsmogelijkheid op de regelgeving ingevuld. Daarmee wordt gedoeld op de regel dat sinds 1 januari 2017 in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is opgenomen dat de werkgever huisvestingskosten die hij voor arbeidsmigranten maakt, niet via de loonstrook mag inhouden op de betaling van het Wettelijk Minimumloon. Uitzondering is dat dit wel mag als er in de CAO duidelijke huisvestingsnormen zijn opgenomen en er een (geaccrediteerde) instelling is die deze normen mag inspecteren en na inspectie mag certificeren. Alle partijen willen de regels zo snel mogelijk in laten gaan. Op korte termijn kan alleen nog niet alle huisvesting zijn geïnspecteerd en gecertificeerd. Samen met de vakbonden gaan NFO/LTO daarom op korte termijn met het ministerie van SZW in gesprek. Kijk voor meer informatie op werkgeverslijn.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 maart 2018 - 19:46