Het Ctgb heeft het etiket voor Luna Privilege aangepast voor grondwaterbeschermingsgebieden. Vorig jaar heeft de NFO diverse gesprekken met het Ctgb gevoerd over de problematiek in grondwaterbeschermingsgebieden. Op aangeven van de NFO heeft het Ctgb zijn werkwijze voor deze gebieden aangepast en meer maatwerk mogelijk gemaakt. In juni kwam hierdoor Switch beschikbaar voor fruittelers in grondwaterbeschermingsgebieden. Nu is ook het etiket van Luna Privilege aangepast. Het definitieve etiket is nog niet beschikbaar, maar de NFO gaat er van uit dat fruittelers nu ook Luna Privilege in grondwaterbeschermingsgebieden kunnen gaan gebruiken.   

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 augustus 2016 - 17:29