Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een internetconsultatie geopend die tot en met 9 juni de mogelijkheid biedt om te reageren op een ontwerpregeling betreffende het niet openen van de jacht op konijnen (landelijk) en hazen (in Groningen, Limburg en Utrecht) komend seizoen. Dit in vervolg op een Kamerbrief waarin dit voornemen al kenbaar was gemaakt.

De NFO wil haar leden oproepen om te reageren op deze internetconsultatie. De reacties op de internetconsultatie zal de minister moeten becommentariëren en betrekken bij haar definitieve besluitvorming over het komende jachtseizoen. De NFO gaat vanzelfsprekend zelf ook gebruikmaken van de reactiemogelijkheid en een breed omvattende zienswijze indienen. Mocht u op zoek zijn naar een voorbeeldreactie, deze kunt u bij de NFO opvragen.

Voor praktische handvaten bij het invullen van de consultatie wordt verwezen naar deze link.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 juni 2022 - 16:45