Het hoofdbestuur van de NFO concludeert dat de maatregelen voor aanpak van de boycot niet hebben gewerkt en dat daarmee het uitgesproken momentum is gemist om vóór het fruitafzetseizoen effectief product uit de markt te nemen. Het hoofdbestuur van de NFO kwam deze week speciaal bijeen om stil te staan bij de boycot en de gevolgen daarvan voor de sector.

De gedachte van de EU-commissie om aan te start van het afzetseizoen een deel van het fruit uit de markt te nemen, heeft veel te beperkt gewerkt. De regeling kwam te laat om dit effect te bereiken, de inhoud bleef daarna te lang onduidelijk en hij werd bovendien midden in de oogst stopgezet. Bovendien waren de vergoedingen vooral voor telers die niet lid zijn van een erkende telersvereniging dusdanig laag dat veel fruit uiteindelijk toch is geplukt en is opgeslagen in de koelcellen. Ook de interventieregeling die nu open staat, zal niet kunnen bereiken dat er een bodem in de markt zal ontstaan en daarmee prijsherstel zal optreden.

De fruitteeltsector mag niet alleen de gevolgen dragen van een boycot om politieke redenen. Veel ondernemers beginnen de boycot nu echt te voelen met snel oplopende liquiditeitstekorten.

Wil de overheid invulling geven aan de belofte om de gevolgen van de boycot te verzachten, dan moeten er effectieve maatregelen komen. De sector heeft daarnaast een verantwoordelijkheid om zelf krachtig op zoek te gaan naar kansen in de afzet en nieuwe markten. Om tot enige vorm van effectieve maatregelen te komen moet er in de ogen van de NFO minimaal het volgende gebeuren. Er moet een EU-effectievere interventieregeling komen die daadwerkelijk bijdraagt aan prijsherstel. De Nederlandse overheid moet nu echt haast maken met het flankerende beleid. Onderdelen daarvan zijn de werkkapitaalgarantieregeling en het vervroegd uitkeren van de subsidie op de brede weersverzekering. De NFO wil daarnaast op korte termijn met verschillende afzetorganisaties om de tafel om te bezien hoe we vanuit de sector en afzetorganisaties een impuls kunnen geven aan de afzet.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 oktober 2014 - 09:21