De Rabobank gaat zich nadrukkelijker mengen in de maatschappelijke discussie rondom de landbouw en gaat dit ook vertalen naar financieringsmogelijkheden. Vergroening en actief ondernemerschap worden een voorwaarde voor financiering van agrarische bedrijven. Voor bedrijven die hier niet in mee kunnen, zal het financieringsbeleid gericht zijn op het ondersteunen van de bedrijfsbeëindiging. Dat schrijft de Rabobank in haar visie ‘Toekomstbestendige land- en tuinbouw 2030’.
In het rapport geeft de Rabobank zes richtingen aan waarin verandering de komende jaren zal moeten plaatsvinden. Deze zes transities zijn: vraaggestuurde ketens, kringlooplandbouw, gebiedsgerichte aanpak, klimaattransitie, precisie land- en tuinbouw en versterkt ondernemerschap. Van ondernemers wordt hierin een proactieve houding verwacht en daarbij open te staan voor vernieuwing. Alleen zo kan de sector zelf aan het roer blijven staan in alle veranderingen, aldus de Rabobank.

NFO-voorzitter Gerard van den Anker vraagt zich af of het de rol van de Rabobank is om zich in politieke discussies te mengen. “De bank legt terecht de focus op bijvoorbeeld ondernemerschap en vraaggestuurde ketens, maar als het gaat over klimaattransitie en kringlooplandbouw zijn er nog zoveel vraagtekens waarover het debat moet worden gevoerd. Het klimaatakkoord is immers al ingehaald door nieuwe inzichten over biomassa en ook kernenergie. Je kunt je afvragen of het de taak van de Rabobank is om zich hierin te mengen, het lijken meer politieke keuzes. Pak juist in deze tijd de bancaire rol.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat de Rabobank verbinding blijft houden met haar leden en haar roots. Komt de nieuwe koers van de Rabobank overeen met het gedachtengoed dat de leden willen uitdragen?”

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 september 2020 - 18:24