Met het Fruitpact als initiator zijn de afgelopen vier jaar dertien fruitteeltgerichte projecten gerealiseerd in het Rivierengebied. Fruittelers en leden van de stuurgroep hebben vrijdag 20 mei bestuurders uit de regio rondgeleid langs drie van deze projecten. De aandacht ging vooral uit naar gewasbescherming en driftreductie. “Dankzij ondersteuning van het Fruitpact kunnen we fruitteeltonderzoek blijven uitvoeren en innovaties stimuleren. Als deelnemer aan het Fruitpact draagt de NFO hier aan bij”, aldus Marc André de la Porte, NFO-kringvoorzitter en tevens Fruitpact-voorzitter. In die functie overhandigde hij het eerste exemplaar van het Fruitpact-magazine aan Hans Beenakker, voorzitter van het speerpuntberaad agribusiness van Regio Rivierenland. In het Fruitpact-magazine staan alle dertien projecten van de afgelopen vier jaar beschreven. Gelderse NFO-leden ontvangen het Fruitpact-magazine als bijlage bij deze Fruitteelt. Niet-Gelderse, maar geïnteresseerde, leden kunnen de digitale versie op www.fruitpact.nl downloaden of een papieren exemplaar opvragen bij Frank Engelbart, e-mail: frank.engelbart@rijnconsult.nl. 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 2 juni 2016 - 12:27