De Kennisdag 2014 wordt dit jaar op vrijdag 14 november gehouden. De organisatoren NFO en PPO stellen een traditioneel programma samen met lezingen voor grootfruit-, steenfruit- en houtig kleinfruittelers afgewisseld met bezoek aan informatiestands. Als thema is dit jaar gekozen voor markt en afzet.

Alvast een klein tipje van de sluier: Helwig Schwartau (AMI) gaat in op de huidige afzetmarkt in Nederland; hij analyseert de situatie en geeft een vooruitblik op de Europese afzetmarkten. Een lezing voor houtig klein- en steenfruittelers gaat onder meer over de perikelen rondom de suzuki-fruitvlieg. Het definitieve programma leest u binnenkort in Fruitteelt.

Op www.nfofruit.nl ziet u op de homepage een button waarmee u zich alvast kunt aanmelden voor deze Kennisdag. Bij vooraf aanmelden geldt een gereduceerd tarief van €25 per persoon (aan balie: €30). Dit bedrag is inclusief lunch, koffie en thee.

De ontvangst met inschrijving begint om 8.45 uur. Het eerste blok (grootfruit: teelt) begint om 9.30 uur. De daaropvolgende blokken beginnen om 11.00 uur (steenfruit); 13.30 uur (grootfruit: markt en afzet) en 15.00 uur: houtig kleinfruit). 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 12:13