Nieuwe exportmarkten zijn zeer belangrijk voor de Nederlandse fruitteelt. In eerste instantie om de groeiende perenproductie te kunnen vermarkten, maar ook als alternatief voor de Russische markt. Voor de NFO-Productgroepen Appel en Peer is het vergroten van afzetmogelijkheden dan ook een speerpunt. Na jaren van inspanningen om toegang te krijgen tot nieuwe exportmarkten wordt het nu tijd om te oogsten. Sinds een jaar kunnen er peren geëxporteerd worden naar China en vanaf de laatste oogst ook naar Brazilië. Andere markten waar de onderhandelingen ver gevorderd zijn, zijn India, Mexico en Vietnam. Om toegang te krijgen werkt de NFO nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en het GroentenFruit Huis. In alle onderhandelingen komt een diversiteit aan ziekte en plagen voor waarvoor de garantie geëist wordt dat deze niet mee geëxporteerd worden. De inzet van de NFO is om alleen voor die ziekte en plagen, die daadwerkelijk een risico vormen, eisen op te nemen. Deze eisen moeten uiteraard haalbaar en betaalbaar zijn voor fruittelers. Fruittelers zijn bereid om aan de eisen van een afzetmarkt te voldoen. De extra inspanning moet zich wel uitbetalen in een hogere opbrengstprijs of in meer afzetzekerheid.

Nu extra afzetmarkten beschikbaar zijn, is het zaak om deze ook optimaal te benutten. Samenwerking tussen fruittelers en exporteurs is hierbij onmisbaar. Voor de exporteurs dat kwalitatief goed en volgens de eisen geteeld fruit beschikbaar is, en voor fruittelers dat hun inspanningen beloond worden. De NFO vindt dat de inspanningen gericht moeten zijn op het opbouwen van markten met kwaliteitsfruit. Een goed voorbeeld zien we met de handelsmissie naar China, met onder anderen koning Willem-Alexander en koningin Maxima, die deze week plaatsvond. Het is gelukt om tijdens deze handelsmissie de Hollandse peer onder de aandacht te brengen. Hierin zien we de belangrijke rol die de overheid vervult. De belangrijkste rol van de overheid is echter dat ze de verre landen garantie biedt dat het fruit aan hun eisen voldoet. De overheid doet dit ook omdat ze er op vertrouwt dat de sector de afspraken nakomt. De overheidscontroles zullen dit bevestigen. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 30 oktober 2015 - 15:22