In Marokko worden jaarlijks 500.000 tot 600.000 ton appels geteeld, maar toch beschikt het land nauwelijks over moderne fruitbedrijven. Slechts 20 procent van de bedrijven valt in de categorie modern, terwijl het overige deel van de bedrijven bestaat uit kleine percelen in veelal bergachtige gebieden. Toch groeit de fruitsector dankzij investeringen van de Marokkaanse overheid de laatste jaren gestaag.

Naast appels werden in 2013 35.000 ton peren en 8.500 ton kersen geoogst. Het fruit is afkomstig van een fruitareaal van 38.710 ha appels, 3.340 ha peren en 1.735 ha kersen. Dit betekent dat de opbrengsten per hectare op een laag niveau liggen. Voor appel wordt de gemiddelde productie geschat op 15,5 ton per ha, voor peer op 10,4 ton per ha en voor kers op 4,18 ton per ha.  

Marokko exporteert (nog) nauwelijks appels. Vanwege de grote binnenlandse vraag worden tot nu toe vooral appels geïmporteerd. Wel hoopt het land in de toekomst in te kunnen spelen op onder andere de vraag naar appels vanuit Rusland.
De appelimport bedroeg in 2013 7.659 ton en varieerde de afgelopen vijf jaar tussen de 6.490 ton (2008) en 14.188 ton (2009). De meeste appels zijn afkomstig uit Italië en Frankrijk. Hetzelfde geldt voor peren. De import hiervan bedroeg in 2013 6.361 ton en schommelt tussen de 1.433 ton (2008) en 8.435ton (2012). De import van kersen is sterk toegenomen de laatste jaren en varieerde tussen 2008 en 2010 tussen de 14 en 19 ton per jaar.

In Marokko zijn er geen gecertificeerde boomkwekerijen voor appel. Op circa twintig, veelal kleinere kwekerijen, worden niet-gecertificeerde bomen van oudere rassen opgekweekt. Wel zijn er de afgelopen jaren bomen geïmporteerd vanuit Frankrijk en Italië. Deze worden slechts op kleine schaal – 20 tot 25 hectare boomgaard – geteeld.

Bronnen van de genoemde cijfers zijn FAOSTAT en GAIN-rapporten van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (USDA).  

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 februari 2015 - 14:03