Een kleine dertig derde- en vierdejaars leerlingen van Edudelta en Helicon kwam donderdag 13 februari naar de NFO voor een masterclass Arbeid.  Ze kregen die dag een vol programma voor hun kiezen. Beleidsmedewerker Herman Bus trapte af met een presentatie over de NFO. De leerlingen bleken goed geïnformeerd, zij waren al op de hoogte van het een-en-ander over de belangen die de NFO behartigt, maar de meesten wisten niet dat het takenpakket zo breed is. Het vakblad Fruitteelt is hen zeer  bekend en wordt ook door de meesten goed gelezen.  

Tot aan de middagpauze was er verder die ochtend een interactief programma over communicatie op de werkvloer en het voeren van een functioneringsgesprek. Gerrie van den Bos, scholingsconsulent Fruit, liet de leerlingen nadenken en discussiëren over nut en noodzaak van scholing en een goede communicatie met medewerkers aan de hand van prikkelende stellingen. Het blijkt dat ongeveer drie kwart van de toekomstige fruittelers vindt dat je als baas minstens eenmaal per jaar een functioneringsgesprek moest hebben met je medewerker. Na uitleg over hoe je een dergelijk gesprek het best zou kunnen voeren, gingen de jonge mannen (ja, alleen mannen) in groepjes van zes zelf aan de slag. Het was opvallend hoe goed en hoe serieus zij de rollenspelen uitvoerden. Dat belooft wat voor de toekomst!

In de middag werd het programma verzorgd door Manon Vrolijk en Reinier Schravendeel van AB Zuid-Holland die een presentatie hadden over onder andere buitenlandse werknemers, payroll, en verzekeringen. Daarna was het woord aan Iris Voorbergen die vertelde over het werk van Stigas, de Arbocatalogus voor de Fruitteelt en gezond en veilig werken binnen het bedrijf. Ook in dit deel konden de leerlingen praktisch aan de gang; zij hebben naast een tiloefening een risico-inventarisatie ingevuld. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 24 februari 2014 - 09:21