De perenoogst in Europa zou zomaar eens 15% kleiner kunnen uitvallen dan de oogst van het afgelopen jaar. De sterke rui en soms ook matige kwaliteit zorgen momenteel voor veel stof tot discussie in de sector. Fruitconsult-adviseur Jos de Wit gooide afgelopen week de denkbeeldige knuppel in het hoenderhok met zijn uitspraak op Facebook (met deze foto) dat de komende perenoogst wellicht de kleinste van de afgelopen twintig jaar wordt. “De reden van deze uitspraak is dat ik telers er bewust van wil maken dat ze niet moeten denken dat het alleen op hun bedrijf minder is. In heel Europa worden minder peren verwacht. Met dit gegeven staan ze ook sterker in de onderhandeling als ze hun fruit straks willen verkopen”, licht De Wit toe.
Wat hij onderweg ziet is dat Conference heel sterk ruit. “We moeten hopen dat de vruchten die overblijven goed uitgroeien. Het noorden heeft beter bloeiweer gehad en ook beter weer tijdens toepassing van de gibberellines, maar ook daar zie je nu de rui doorzetten”, aldus De Wit.

Ook in de belangrijkste Europese perenproducerende landen is sprake van een sterke rui. In het Waasland in België is vooral onderin de bomen veel schade te zien van de vorst en de kou. “Het hangt redelijk, maar er is ook al ontzettend veel af geruid. Er zijn percelen waar ze normaal 60 à 70 ton plukken, waar het nu ophoudt bij 40 à 50 ton per hectare”, weet de fruitteeltadviseur.
In Italië verwachten telers een slechte oogst van Abate Fetel. Na problemen in de afgelopen jaren met zwartvruchtrot, de nieuwe schimmelziekte Valsa en de bruingemarmerde schildwants is dit opnieuw een grote tegenvaller voor de Italiaanse telers. De vorst van eind maart, juist tijdens de volle bloei van Abate Fetel, heeft in een erg sterke rui geresulteerd bij dit ras.

Ook CAF-adviseur Joris Wisse ziet op veel bedrijven een sterke rui: “Eén ding is zeker: we gaan geen 100% oogst krijgen”. Van Beurré Alexander Lucas verwacht hij dat de oogst is gehalveerd en bij Migo en Sweet Sensation verwacht hij zelfs minder dan een halve oogst dit jaar. Bij Conference is de situatie wel beter, maar met name de jonge percelen ruien te sterk. “Ik denk dat op die percelen 50 à 70% oogst overblijft. Op veel oudere percelen is er geen dunwerk qua stuks, maar is er nogal wat kwaliteitsverlies. Het behang wisselt per regio en per bedrijf, maar ik schat het nu op 70%”, aldus Wisse. “In Zeeland en West-Brabant ruit het hard en ook de Betuwe heeft te maken met veel rui. Vanuit de Betuwe hoor ik ook meer berichten over kwaliteitsproblemen.”

De situatie in Limburg is vergelijkbaar als die in overig zuidelijk Nederland. Fruitteler en NFO-kringvoorzitter Eric Huids uit Vilt heeft de indruk dat er op veel bedrijven sprake is van een behoorlijke rui. Nog niet alle percelen zijn klaar geruid, maar hij schat dat er gemiddeld een 70% productie hangt. Ook valt de kwaliteit niet mee; veel zwarte, smoezelige vruchten en verruwing. Limburg had wel beter bloeiweer, maar daarna is het daar ook koud geweest.

Vanuit Noord-Holland komen positievere berichten. Fruitteler Erik Appelman uit Zwaagdijk-West: “Op de oudere bomen verwacht ik een goede oogst of ik moet me heel erg vergissen”. De rui is nog wel volop bezig. “Afgelopen zondag dacht ik nog dat er echt te veel peren hingen, maar ik zie er nu wel meer af gaan.” Jonge percelen op kwee Adams  ruien wel iets te hard. “Daar hadden wel wat meer peren aan mogen blijven hangen”, aldus Appelman. De dracht bij bomen op kwee C is beter.

Over factoren die van invloed zijn geweest op de rui of kwaliteit – zoals onderstam, toepassing van Brevis of aminozuren – kunnen beide adviseurs nu nog geen uitspraak doen. De Wit: “Wel zie je verschillen in toepassing van gibberellinen. Bij een latere bloei was er beter bloeiweer en zijn er betere omstandigheden voor de GA geweest.”

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 15 juni 2021 - 16:31