Vorig jaar zomer zijn de toelatingen van alle MCPA’s herzien en zijn de gebruiksvoorschriften aangepast. Uit vragen van telers blijkt dat niet iedereen op de hoogte is van deze wijzigingen. Het is belangrijk om te weten dat de toepassing van MCPA op droog talud en droge slootbodems (pleksgewijs) van het etiket is verdwenen. Ook staan op het etiket veel minder gewassen dan voorheen. Met het verdwijnen van deze laatste herbicidetoepassing voor droge slootkanten is chemische onkruidbestrijding langs en in droge sloten niet meer mogelijk. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 juli 2016 - 18:04