Veel werkgevers en werknemers vragen zich af hoe het zit met het meenemen van niet opgenomen vakantiedagen naar een nieuw jaar. De NFO informeert u er graag over.

Allereerst is het goed om te weten dat er onderscheid is tussen wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Een fulltime medewerker heeft recht op minimaal 20 wettelijke vakantiedagen. In de cao Open teelten is opgenomen dat de fulltime werknemer recht heeft op 5 bovenwettelijke vakantiedagen (los van eventuele jongeren- of ouderendagen, beiden zijn overigens ook bovenwettelijk).

De wetgever vindt het belangrijk dat medewerkers zoveel mogelijk hun vakantiedagen opnemen in het jaar waarin deze zijn opgebouwd. Regelmatig vakantie nemen is namelijk goed voor de gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Daarom is in de wet opgenomen dat de wettelijke vakantiedagen die een medewerker in een jaar heeft opgebouwd uiterlijk zes maanden na dat jaar moeten zijn opgenomen. De opgebouwde wettelijke vakantiedagen in 2022 moet de medewerker dus uiterlijk 1 juli 2023 hebben opgenomen. Doet de medewerker dat niet, dan vervallen deze dagen. Dit is bedoeld als prikkel voor medewerkers om de wettelijke vakantiedagen daadwerkelijk op te nemen. Opsparen is namelijk niet mogelijk.

De bovenwettelijke vakantiedagen moeten conform de cao Open Teelten binnen vijf jaar na toekenning worden opgenomen. Heeft u werknemer veel dagen ‘staan’? Praat er dan met de werknemer over. Pas als u kunt aantonen dat u de werknemer heeft geïnformeerd over het risico van het vervallen van de vakantiedagen én hem in de gelegenheid hebt gesteld de dagen op te nemen, kunt u zich beroepen op het vervallen van de vakantiedagen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 8 december 2022 - 16:30