Onderzoeksbureau Panteia/EIM deed onderzoek naar zelfstandige ondernemers met een laag inkomen onder wie agrariërs. Eén van de conclusies is dat de overheid agrarische ondernemers zou moeten stimuleren meer activiteiten te verrichten naast hun kernactiviteit in het bedrijf. Het bureau adviseert de overheid om hier met voorlichting en stimuleringsregelingen invulling aan te geven. Voor de traditionele agrarische ondernemer met een terugval in inkomen bieden andere activiteiten dan zijn kernactiviteit kans op meer inkomen.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 22 juni 2012 - 09:30