Nadat fruittelers het eerder ook al aangaven, constateren inspecteurs van Naktuinbouw ook dat er meer bacterievuur voorkomt dan andere jaren. Naktuinbouw startte begin juli met de controles in de twaalf bufferzones voor bacterievuur. Ze inspecteren met name meidoorns in het openbaar groen en fruitbedrijven. Naktuinbouw wijt de toename van bacterievuur met name aan de gunstige weersomstandigheden tijdens de bloeiperiode van bacterievuurwaardplanten. Wanneer inspecteurs bacterievuur tegenkomen wordt de aantasting direct geruimd. Alfred Klaver van Naktuinbouw waarschuwt fruittelers alert te zijn op aantasting. “Soms wordt bacterievuur verward met Pseudomonas. Vraag bij twijfel altijd advies, zodat de verspreiding van bacterievuur zoveel mogelijk wordt voorkomen”, adviseert Klaver. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 september 2016 - 18:20