Zowel in Nederland als in België is een maand na de oogst ongeveer de helft benut van de nationale enveloppe voor het uit de markt nemen van appels en peren. Daarbij moet wel genoemd worden dat de nationale enveloppe voor België voor dit seizoen 25.700 ton bedraagt. Nederland mag via de EU-regeling maximaal 6.900 ton appels en peren uit de markt nemen. Een ander verschil is dat in Nederland het merendeel van de uit de markt genomen appels en peren worden geschonken aan voedselbanken. Tot en met 7 oktober kwamen er 170 meldingen bij RVO binnen. Daarvan waren er 134 bestemd voor levering aan de Voedselbank. Veel Belgische appels en peren zijn bestemd voor interventie, wat betekent dat ze op akkers worden uitgereden om te worden vernietigd. Foto’s van gestorte appels en peren verschenen afgelopen week op internet, wat leidde tot veel verontwaardiging.  

Van alle EU-lidstaten heeft Polen de hoogste nationale enveloppe toegekend gekregen voor het uit de markt nemen van appels en peren binnen de EU-regeling: 88.900 ton. Na Polen volgen België en Nederland. In 2015/’16 benutten Nederlandse telers slechts 9 procent (2.000 ton) van de nationale enveloppe van 22.950 ton.  

Dit bericht is geplaatst op maandag 24 oktober 2016 - 14:31