In 2013 voldeed 97,4 procent van de binnen de EU, Noorwegen en IJsland bemonsterde producten aan de Europese MRL-waarden. Meer dan de helft (54,6%) van de monsters bevatte geen enkel meetbaar residu. In 2,6% van de gevallen werd de MRL overschreden, bij 1,5% van de monsters lag de gemeten waarde precies op de MRL. Dat laat de Europese voedsel- en warenautoriteit EFSA weten. In totaal werden 80.967 monsters genomen van zowel verse als bewerkte agrarische producten van plantaardige en dierlijke oorsprong. De monsters werden geanalyseerd op 685 werkzame stoffen.
Ruim 10 % van de monsters (8.270) was afkomstig van hoogrisico product uit derde landen. Binnen deze groep werden meer overschrijdingen van de MRL aangetroffen (5,7%) dan in EU-product (1,4%). In totaal werden 22.400 monsters van product van buiten de EU genomen.

Binnen een speciaal EU-programma zijn in 2013 11.582 monsters van twaalf producten genomen, waaronder appel. Daarnaast werd er binnen dit programma gekeken naar kool, prei, sla, perziken en nectarines, graan, aardbei, tomaat, koeienmelk, varkensvlees en wijn. Bij koeienmelk, varkensvlees en wijn zijn geen overschrijdingen van de MRL vastgesteld. Het hoogste percentage overschrijdingen werd gevonden in aardbei (2,5%), sla (2,3%),graan (1,3%), perzik (1,1%) en appel (1,0%). Gekeken naar het aantal verschillende stoffen dat werd teruggevonden werden in aardbei (63%) de meeste residuen aangetroffen, gevolgd door perzik (53%), appel (46%) en sla (36%).
Bij alle producten was het percentage overschrijdingen lager dan in 2010, toen eenzelfde onderzoek werd uitgevoerd. Met de gegevens uit dit onderzoek is een risico-inschatting gemaakt voor de blootstelling aan pesticiden op basis van het huidige dieet. Het risico voor chronische gezondheidseffecten van gewasbeschermingsmiddelen op lange termijn noemt de EFSA onwaarschijnlijk. Bij korte termijneffecten is overschrijding van acute toxische grens (ARfD) meegenomen en ook hier concludeert de EFSA dat een negatief effect op de gezondheid laag is.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 maart 2015 - 15:28