In 2020 hebben meer fruittelers een aanvraag ingediend voor de MIA/Vamil-regeling vanwege een investering in hagelnetten of insectengaas. Op aanvraag van de NFO heeft RVO in 2020 investeringen in insectengaas in de fruitteelt, inclusief ondersteuningsconstructie, op zowel de MIA- als Vamil-lijst geplaatst. Het gaat om gaas met een maaswijdte van maximaal 0,98 vierkante millimeter. Zeven telers maakten gebruik van de regeling, met in totaal een investeringsbedrag van €132.000.

Daarnaast investeerden 26 telers in hagelnetten, voor een totaalbedrag van €1,2 miljoen. In 2019 waren dat er nog 10.
In hoeverre fruittelers in andere categorieën investeerden is niet helemaal duidelijk. Voor fruittelers interessante categorieën zijn onder andere spuitmachine met plaatsspecifieke toediening, plaatsspecifieke bemestingsapparatuur, omgekeerde onderwater- of peilgestuurde drainage, emissiearm erf en fertigatiessysteem. Landbouwbreed zijn 2.283 aanvragen gedaan met een totaal investeringsbedrag van €493 miljoen.

Lees verder op rvo.nl onder het kopje Voedselvoorziening en Landbouwproductie en klik vervolgens op ‘uitgeschreven tekst’.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 27 juli 2021 - 17:19