De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen uitgedrukt in kilogrammen actieve stof is in 2011 met bijna 15 procent gestegen ten opzichte van 2010. Dit blijkt uit cijfers van het Compendium voor de Leefomgeving, een samenwerkingsverband van het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Wageningen UR. De fungiciden nemen met 4151 ton actieve stof het grootste deel van het verbruik aan middelen voor hun rekening. Het gebruik ervan varieert door wisselende weersomstandigheden jaarlijks. Na twee jaren met een wat lager verbruik lag in 2011 het gebruik weer op het niveau van de eerdere jaren. Het verbruik aan insecticiden/arcadiciden wisselt minder sterk maar lag vorig jaar wel met 222 ton op het hoogste niveau in de afgelopen tien jaar. De inzet van herbiciden lag na twee mindere jaren met 2861 ton weer op een vergelijkbaar niveau als in 2008. Bij de overige middelen (grondontsmetting en minerale olie) neemt het gebruik de laatste jaren weer toe tot 3422 ton vorig jaar.

Over een langere periode is de afzet van gewasbeschermingsmiddelen sinds begin jaren 90 wel sterk gedaald. Dit komt vooral omdat er sinds die tijd fors minder grondontsmettingsmiddelen worden gebruikt. In de afgelopen tien jaar is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uitgedrukt in de landbouw redelijk stabiel gebleken. De jaarlijkse afzet van gewasbeschermingsmiddelen ligt rond de 10 miljoen kilo actieve stof. De cijfers geven geen uitsplitsing naar specifieke middelen of per sector.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 24 augustus 2012 - 10:00