Voor het bejagen van kraaien en kauwen mogen lokmiddelen weer worden gebruikt. Het ministerie van Economische Zaken heeft hiertoe besloten nadat door publiciteit van onder andere de NFO en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging kamervragen zijn gesteld door VVD en SGP. Voor de fruitsector kwam het verbod op een cruciaal moment. Doordat juist in de laatste weken voor de oogst geen afdoende bejaging mogelijk was, is 10 tot 20 procent meer kraaienschade ontstaan.
Sinds 16 augustus gold, vanwege een andere interpretatie van de wet, een verbod op de lokmiddelen. Het verbod werd deels gerepareerd doordat jagers vanaf 4 september een ontheffing voor het gebruik van lokmiddelen konden aanvragen bij de provincie. Nu de regeling is aangepast mogen lokvogels (niet-levend), lokfluiten (akoestisch) en lokvoer weer gebruikt worden voor bejaging van soorten op de landelijke vrijstellingslijst. Op de landelijke vrijstellingslijst staan soorten die door de ontwikkeling van aantallen een zodanige impact hebben op andere belangen, dat ze in principe jaarrond bejaagd mogen worden. Het gaat om de soorten: Canadese gans, kraai, kauw, houtduif, vos en konijn. Om deze soorten efficiënt te kunnen bejagen zijn lokmiddelen onontbeerlijk.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 oktober 2017 - 19:59