Bij de Rabobank steeg de kredietverlening aan fruittelers in 2013 fors. De bank had vorig jaar in de fruitteelt 590 miljoen euro uitstaan (zowel leningen als kredieten op de betaalrekening). In 2012 was dit nog 533 miljoen euro, een toename van bijna 10 procent. De fruitteelt doet het hiermee beter dan de bloembollen-, vollegrondstuinbouw-, akkerbouw- en boomteeltsector. De forse stijging is volgens Marcel Man, sectormanager fruitteelt Rabobank Nederland, onder andere te danken aan de verbeterde financiële resultaten die veel fruitteeltbedrijven in de afgelopen twee jaar boekten. “Na meerdere, zware jaren investeren fruittelers nu weer. Onder andere in vervanging en uitbreiding van de plantopstanden, maar ook in nieuwe machines en gebouwen.”

Naar verluidt zou de Rabobank lopende rekeningen van fruittelers inperken waardoor zij minder rood kunnen staan. Man nuanceert dit. “Wanneer de Rabobank rekeningen inperkt, is sprake van een overstand op het krediet. Oftewel: een ondernemer staat te veel rood. Daarnaast kiezen sommige ondernemers ervoor een deel van hun schulden te herfinancieren wanneer ze weer een extra stukje lening opnemen. Dan kan ook een gedeelte van het krediet worden teruggebracht en worden ondergebracht in een lening.”

De cijfers van de Rabobank laten ook zien dat het spaarvolume in de fruitteelt toenam. Fruittelers hadden in 2013 gezamenlijk 212 miljoen euro op hun spaarrekening staan, tegen 197 miljoen euro in 2012. Ook dit heeft te maken met de betere bedrijfsresultaten.

De totale kredietverlening van de Rabobank aan agrarische ondernemers daalde vorig jaar 2 procent, tot 29,1 miljard euro. Dit was vooral te wijten aan de moeilijke situatie in de glastuinbouw. Van het totale uitgegeven krediet van de Rabobank ging vorig jaar 54 procent naar de food- en agrisector. Daarvan staat 21 procent uit in de groente- en fruitsector. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 mei 2014 - 11:44