Afgelopen jaar heeft 15,8% van de Nederlandse bijenvolken de winterperiode niet overleefd. De bijensterfte is daarmee hoger dan de voorgaande twee jaren. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête die WUR in opdracht van het ministerie van LNV uitvoert onder Nederlandse bijenhouders.

In totaal deden 2.221 Nederlandse bijenhouders mee aan de jaarlijkse COLOSS-enquête, die in meer dan 35 landen wordt uitgevoerd. In Nederland zijn ongeveer 10.000 bijenhouders actief, vooral hobbymatig.
De grootste gemeten landelijke wintersterfte sinds het begin van de monitor, was in 2009/’10 toen 29,1% van de bijenvolken de winter niet overleefde. Bijenhouders geven zelf aan dat een wintersterfte van minder dan 15% acceptabel is. De oorzaken van wintersterfte zijn divers en kunnen te maken hebben met ziekten (o.a.Varroamijt), voedselaanbod en andere omgevingsfactoren.

Dit bericht is geplaatst op maandag 7 juni 2021 - 16:05