Een meerderheid van de Tweede Kamer staat achter het voornemen van de Europese Commissie om de toelating van glyfosaat met tien jaar te verlengen. Een motie van Rik Grashoff (GroenLinks) en Esther Ouwehand (PvdD) om niet in te stemmen met deze verlenging haalde vanmiddag geen meerderheid in de Tweede Kamer. De Europese Commissie kondigde haar voornemen in mei aan. Komende zomer kunnen lidstaten afzonderlijk hun standpunt bepalen over de herregistratie van glyfosaat, waarna een uitvoerend comité voor het eind van dit jaar een definitief besluit neemt. (Lees ook ‘EU wil toelating glyfosaat met tien jaar verlengen’).
Twee andere moties aangaande glyfosaat werden wel aangenomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in met het voorstel van GroenLinks, PvdD en PVV om met aanvullende nationale maatregelen het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw verdergaand te verbieden en het gebruik in de landbouw zo veel mogelijk te beperken. Ook de motie van SP en PvdD om in overleg te gaan met VNG, IPO en Unie van Waterschappen om te komen tot afspraken om het gebruik van glyfosaat door overheden zo veel mogelijk te beperken, dan wel geheel te vermijden, kon rekenen op een meerderheid van stemmen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 juni 2017 - 19:23