De NFO heeft diverse meldingen ontvangen van pikschade aan appels en peren. Vanwege de droge periode lijken de vogels nu op zoek te gaan naar vocht in de vorm van appels en peren. Wees hier dus alert op en plaats uw vogelafweermogelijkheden. Dit jaar is er vanuit het Faunafonds geen vergoeding meer voor de mezenschade. De NFO adviseert om de omvang van de schade wel altijd te melden bij het Faunafonds. Dit is gratis. Er bestaat ook nog de mogelijkheid om schade te laten taxeren. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Onlangs vond de rechtszaak plaats die de NFO had aangespannen over de vergoeding van mezenschade. Het is mogelijk dat de NFO deze gaat winnen. In dat geval wordt wellicht ook de schade over 2017 vergoed. Vergoeding is echter alleen mogelijk als er een schadetaxatie is. Weeg daarom goed af of u schade al dan niet laat taxeren. Zonder taxatie is het sowieso niet mogelijk om mezenschade te claimen bij het Faunafonds, mocht die regeling weer in het leven worden geroepen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 juli 2017 - 19:00