De Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) vreest dat de overlast van ratten de komende tijd zal toenemen vanwege de beperkte beschikbaarheid van bestrijdingsmiddelen. Om goed te kunnen inventariseren of de rattenoverlast daadwerkelijk toeneemt is deze week het Meldpunt Rattenoverlast geopend. Hier kunnen zowel particulieren als bedrijven anoniem overlast melden. De NVPB zal de cijfers jaarlijks publiceren. Er zijn wel diverse regionale meldpunten, maar centrale gegevens worden niet bijgehouden of openbaar gemaakt. Het meldpunt vindt u op: www.nvpb.org/meldpunt-rattenoverlast.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 november 2013 - 13:58