Het rapport: Meer winst met consumentenversmerken, meldt dat voor verse producten zoals groente en fruit een merk de enige mogelijkheid is om meer onderscheidend vermogen te realiseren en zo lage winstmarges te voorkomen. Het rapport is in opdracht van SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland) opgesteld. Merken voegen naast functionele aspecten extra emotionele argumenten toe aan producten en vergroten zo het productonderscheid.

Een goed versmerk realiseren wordt wel als lastig gezien. Beperkende factoren uit de tuinbouwsector zijn van culturele aard: schaars aanbod van onderscheidbare producten, gebrekkige samenwerking, beklemming collectieve promotiecampagnes en niet optimaal functionerende ketens. Hiermee rekeninghoudend kan merkaanpak voor tuinbouwproducten succesvol zijn. Het realiseren van één of meer endorsed merk (een merk dat productmerken verbindt die nauw aan elkaar verwant zijn) wordt gezien als één van de weinige, zo niet de enige, haalbare strategische optie. Mede omdat de financiële middelen in de tuinbouw vooralsnog te beperkt zijn om individuele merken op consumentenniveau te realiseren.

 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 12 juni 2013 - 13:30