De brief van de NFO  inzake de afbouw van de schadevergoeding van de mezenschade wordt donderdag 19 mei in de Bestuurlijke Commissie Vitaal Platteland van het IPO behandeld. In deze brief heeft de NFO verzocht om de afbouw door het Faunafonds van de vergoeding van de mezenschade terug te draaien. De hoofdreden is dat het om beschermde vogels gaat en er geen effectieve methode is om deze te weren. Daarnaast vindt de NFO het niet redelijk dat bijvoorbeeld ganzenschade wel vergoed wordt en de mezenschadevergoeding in een recordtempo wordt afgebouwd. Een ander voorbeeld is de dassenschade. Ook deze wordt voor 100 procent vergoed. In het voortraject bracht de NFO ook een bezoek aan de gedeputeerden die landbouw behartigen in de provincies Limburg, Gelderland, Zeeland en Utrecht. In die gesprekken is het belang van de schadevergoeding nog eens benadrukt. Uiteraard helpen de brieven van de NFO-leden naar de gedeputeerden ook mee om de druk op te voeren.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 29 maart 2016 - 08:50