De NFO heeft wederom bij het Agentschap NL voorstellen ingediend om machines die in fruitsector gebruikt worden op de MIA/Vamil-lijst 2014 te krijgen. Eind 2013 wordt duidelijk of deze voorstellen daadwerkelijk gehonoreerd worden. Tot 1 september 2013 kon het bedrijfsleven voorstellen indienen voor de nieuwe Milieulijst van 2014. Op de Milieulijst staan jaarlijks zo’n 350 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen waarin ondernemers fiscaal voordelig kunnen investeren via de MIAVamil-regeling. Elk jaar past het Agentschap NL de Milieulijst aan de nieuwe ontwikkelingen aan. Iedereen kan gewenste aanpassingen voor de Milieulijst doorgeven aan Agentschap NL. Het gaat om innovatieve milieutechnieken die de marktintroductie van het product versnellen. De voorstellen worden getoetst aan een aantal criteria. Zo is het MIAVamil-voordeel niet bedoeld voor technieken die zichzelf in korte tijd terugverdienen. Binnen Europa is afgesproken dat het MIAVamil-voordeel toegestaan is bij een terugverdientijd van vijf jaar of langer. De NFO heeft via Fruitteelt en via een e-mail naar bestuursleden van NFO-kringen en -afdelingen en toeleveranciers de volgende voorstellen geïnventariseerd: elektrisch aangedreven snoei- en plukstellingen en pluktreinen, zwenkende maaimachines, apparatuur om bestuiving in fruitgewassen te bevorderen, gewasondersteuning met betonnen palen, kunststof voorraadbakken en verhoging van het subsidiebedrag voor fertigatie bij fruitbomen.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 6 september 2013 - 10:54