Michiel Gerritsen is niet beschikbaar voor een nieuwe periode als voorzitter van de NFO. De NFO kijkt met veel dank en waardering terug op zijn inzet als voorzitter de afgelopen vier jaar en zijn lange inzet voor de NFO in de periode 1979-1999. Zijn huidige termijn als voorzitter loopt tot medio volgend jaar. Na de jaarwisseling start de NFO de procedure op om te komen tot een nieuwe voorzitter.

Michiel heeft zich de laatste vier jaar ingezet om innovatie in de sector te behouden. Dit resulteerde in een succesvol samenwerkingsverband van NFO, Fruitconsult, WUR en CAF. Proeftuin Randwijk staat weer duidelijk op de kaart. Ook voor arbeidszaken heeft hij zich hard gemaakt, waardoor de regeling piekarbeid nog steeds toegepast kan worden en de WW-premie voor kortdurende arbeid structureel is verlaagd. Op het gebied van gewasbescherming is zijn inzet tweeërlei geweest, met oog voor zowel de korte als de lange termijn. Zonder korte-termijnbeleid is er bij dit ingewikkelde dossier voor ondernemers onvoldoende perspectief voor de lange termijn. Maar andersom geldt dat er zonder visie en ambitie weinig kans is op resultaat voor de korte termijn. Dankzij de visie en ambitie van Michiel is de NFO de laatste jaren met succes in staat geweest om bijvoorbeeld vrijstellingen voor de sector te realiseren. De visie en ambitie voor de lange termijn zijn hard nodig, omdat de wijze van gewasbescherming het komende 10-15 jaar flink zal veranderen.Michiel heeft al deze resultaten kunnen behalen vanwege zijn uitstekende netwerk, zijn passie voor de fruitteelt, openheid en resultaatgerichtheid.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 december 2017 - 14:07