Michiel Gerritsen is niet beschikbaar voor een nieuwe periode als voorzitter van de NFO. De NFO kijkt met dank en veel waardering terug op de inzet van Michiel als voorzitter de afgelopen vier jaar en zijn lange inzet voor de NFO in de periode 1979-1999. De huidige periode van Michiel loopt tot medio volgend jaar. Na de jaarwisseling start de NFO de procedure op om te komen tot een nieuwe voorzitter.
Michiel heeft zich de laatste vier jaar ingezet om innovatie in de sector te behouden. Dit heeft geresulteerd tot een succesvol samenwerkingsverband van NFO, Fruitconsult, WUR, CAF. Proeftuin Randwijk staat weer duidelijk op de kaart. Ook voor arbeidszaken heeft hij zich hard gemaakt waardoor de regeling piekarbeid nog steeds toegepast kan worden en de WW-premie voor kortdurende arbeid structureel is verlaagd. Voor gewasbescherming is zijn inzet tweeërlei geweest. Oog voor de korte en de lange termijn. Zonder korte-termijnbeleid is er bij dit ingewikkelde dossier voor ondernemers onvoldoende perspectief voor de lange termijn. Maar andersom geldt net zo goed. Zonder visie en ambitie is er weinig kans op resultaat voor de korte termijn. Dankzij zijn visie en ambitie is de NFO de laatste jaren met succes in staat geweest om bijvoorbeeld vrijstellingen voor de sector binnen te slepen. De visie en ambitie voor de lange termijn is hard nodig om dat de wijze van gewasbescherming het komende 10-15 jaar flink zal veranderen.
Michiel heeft al deze resultaten kunnen behalen vanwege zijn uitstekende netwerk zijn passie voor de fruitteelt, openheid en resultaatgerichtheid.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 december 2017 - 16:58